Aagaard I/S,Rigtrupvej 48,8370 Hadsten, Tlf. 8649 1800       
Aagaard I/S
Forsiden Guidet rundtur Om gården Svineproduktion Markbruget Job Kontakt os

 Nyheder
 Billede arkiv
 Medarbejdere
 Aktuel gyllekørsel

 Historie
 Ejerskab
 Byggeri


Ejerskab

Gården drives som et I/S, mellem Lars og Henrik Alexandersen.
Aagaard I/S blev oprettet pr. 1/1-2003, som et led i generationsskiftet. Samtidig blev der starte en produktion på 1100 søer med salg af 7 kg´s grise bygget på barmark.
I det daglige har Lars ansvaret for markbruget og Henrik for husdyrbruget.

 


Henrik Alexandersen er fra 1975 og gift med Charlotte Borg Alexandersen.
Henrik er uddannet agrarøkonom på Næsgaard agerbrugsskole i 2000.
Henrik købte i 1997 Damgard, der har været i familiens eje siden 1915 af farfar Jørgen Alexandersen.
I 2003 købte Henrik halvdelen af Aagaard og oprettede Aagaard I/S, som et led i planerne om at etablere et sohold.

Ejerskab
 


Lars Alexandersen er fra 1949, og gift med Anne Alexandersen de har 2 børn Henrik fra 1975 og Marie fra 1978.
Lars er uddannet landmand på Kalø landbrugsskole i 1971 og uddannede sig derefter til falckredder.
Lars og Anne Alexandersen købte i 1974 en mindre statsejendom på 7,5 ha, der blev drevet med lidt husdyrhold, samtidig med falckredder jobbet.
Anne opstartede fodterapeut forretning i 1974.
I 1984 erhvervede de sig Mygindgård på ca. 35 ha og i 1989 købte de Aagaard på ca 84 ha samtidig med at den lille ejendom blev solgt.
Indtil i dag er der opkøbt flere huse med henblik på udlejning.
I 1997 stoppede Lars som falckredder for at drive landbrug og udleje husepå fuldtid.
I 2003 overdragede de halvdelen af Aagaard til sønnen Henrik Alexandersen og oprettede Aagaard I/S.
I 2004 overdrag de mygindgården til datteren Marie Alexandersen.


Ejerskab
 
LandIT ApS