Aagaard I/S,Rigtrupvej 48,8370 Hadsten, Tlf. 8649 1800       
Aagaard I/S
Forsiden Guidet rundtur Om gården Svineproduktion Markbruget Job Kontakt os

 Nyheder
 Billede arkiv
 Medarbejdere
 Aktuel gyllekørsel

 Nøgletal


Sostalden

Staldanlæget, er bygget i 2003 på åben mark.
anlægget har en kapacitet til 1100 søer.

Produktionen er baseret på indkøb af LY-sopolte der sluses ind igennem en karantænestald. Sæden indkøben igennem Hatting KS, for at aftageren kan få glæde af avlsfremgangen.

Vi har en sektioneret farestald med 349 farestier. I løbestalden står søerne i bokse indtil de er scannet drægtige 4 uger efter løbning. Drægtighedsstalæden er løsdrift med transponder fodring

Der er etableret lukket udleveringsforhold, så grisene får en så skånsom behandling som muligt ved fravænning.
Se mere fra stald anlægget under billeder eller guidet rundtur.

Sostalden
 


Dette staldanlæg er bygget i 2007, her er 8 sektioner á 640 stipladser samt en opsamlingssektion.
Stierne er indrettet med 2/3 fastgulv med gulvarme, tørfodring i automater + gulvfodring. Overdækning med el opluk.
Alt foder hjemmeblandes med Big Dutchman foderanlæg


 


Slagtesvinestalden er en ældre fuldspalte stald med vådfodring i langkrybbe. Her er ca. 850 stipladser. Stalden bruges til selv at kunne lave frasorteret 30 kg´s grise til slagtning, således at vi kan holde en god frasortering af de grise der sælges ved 30 kg.


 
LandIT ApS